Nina Wilén om "added value".

I den här artikeln vänder Nina Wilén på argumentet om ‘added value' som ofta används för att öka antalet kvinnliga FN-soldater.

Ninas artikel diskuterar hur "added value" riskerar att omvandlas till “added burden” som enbart bärs av de kvinnliga soldaterna och därmed bidrar till minskad jämställdhet och en förstärkning av genus stereotyper. 

Hela artikeln på academic.oup.com

Nina Wiléns personliga sida