Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Maiken Røed har disputerat

Maiken Røed har försvarat sin avhandling ”Interest Group Influence on Political Parties in Western Democracies”. Avhandlingen undersöker intresseorganisationers inflytande på politiska partier.

Partier är centrala aktörer i val, legislaturer och regeringar och de är en viktig länk mellan väljare och staten i demokratier. För att bättre förstå hur offentlig politik kommer till och vem partier representerar är det därför viktigt att undersöka intresseorganisationers inflytande på partier.

Organisatoriska band

Den första delen av avhandlingen kollar på organisatoriska band, såsom regelbundna möten, mellan partier och intresseorganisationer. Sådana band kan vara en viktig förutsättning för inflytande.

Resultaten, som bygger på enkäter bland partier och intresseorganisationer i västliga demokratier, visar att organisationer och partier i dag typiskt har informella band – de deltar till exempel ofta på varandras nationella kongresser eller konferenser. 

Avhandlingen visar också att det finns ett positivt samband mellan intresseorganisationers ekonomiska bidrag till partier och organisatoriska band. Regleringar kring partibidrag tycks också påverka hur starka band partier och intresseorganisationer har.

Partipåverkan

Den andra delen av avhandlingen undersöker om och varför intresseorganisationer anser att de påverkar partier inom olika politikområden och i vilken utsträckning partier adopterar organisationers input. 

Funnen här visar bland annat att partiernas karakteristiker tycks vara viktiga för att förklara inflytande. Till exempel är sannolikheten för inflytande större om partierna är mer kompromissvilliga och om de är i opposition snarare än i regering.
 


Om disputationen

Disputationen ägde rum idag den 26 november kl 13.15 i Edens hörsal. Opponent var professor Patrick Barnhagen, Institut für Sozialwissenschaften (Stuttgart, Tyskland).