Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lindvall om hur järnvägsnätets utbyggnad stärkte nationalstaten

Johannes Lindvall har tillsammans med Kerstin Enflo och Alexandra L. Cermeño publicerat artikeln “Railroads and Reform: How Trains Strengthened the Nation State” i tidskriften British Journal of Political Science.

Artikeln visar att järnvägsnätets utbyggnad i mitten av 1800-talet stärkte nationalstaten gentemot lokala och kyrkliga intressen. Det växande järnvägsnätet gjorde att skolinspektörerna kunde övervaka de svenska skolorna på ett mer effektivt sätt. I de mer avlägsna delar av landet som skolinspektörerna kunde resa till med tåget gick en större andel av barnen i fasta folkskolor och fler barn studerade ämnen som var viktiga för nationalstaten, särskilt geografi och historia.

Läs mer på cambridge.org

Johannes Lindvalls personliga sida