Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kinnvall om hur extremism kan undvikas

Catarina Kinnvall och Tereza Capelos har samförfattat specialnumret "The Psychology of Extremist Identification" (nummer 26, utgåva 1, 2021) i tidskriften European Psychologist.

Specialutgåvan syftar till att utvidga analysen av extremism till att beskriva de utmaningar som rörelser, beslutsfattare och akademiker står inför:

  • Varför bedriver vissa individer extremistisk politik medan andra i samma miljöer inte gör det?
  • Hur konstrueras gruppidentifiering och politiserade identiteter i extremistiska sammanhang?
  • Vilka är de gradvisa processerna för psykologisk transformation som sker i förhållande till olika gruppers föreställningar, handlingar och reaktioner på extremistiska samhällsmiljöer?
  • Vilka är de viktigaste drivkrafterna för extremistiska offentliga åsikter?
  • Hur påverkar politiskt deltagande, rekryteringsstrategier, inklusive sociala medier, offentlig politik och globalisering att människor identifierar sig med extremistisk politik?
  • Vilken roll spelar ålder, etnicitet, klass och kön i denna process och hur kan vi förstå faktorer som ideologi, osäkerhet och oro som ofta verkar vara kärnan i extremistiska tankar och övertygelser?
  • Och kanske viktigast av allt, hur kan extremistiska övertygelser och beteenden förhindras?


Läs mer om specialnumret på econtent.hogrefe.com

Catarina Kinnvalls personliga sida