Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hickmann m.fl. om Framgångsfaktorer för global målsättning för hållbar utveckling

Bild på publikation av Hickmann med flera.

Om, i vilken utsträckning och hur kommer globala mål för hållbar utveckling att vara effektiva? En ny open access-studie i hållbar utveckling drar lärdomar från millennieutvecklingsmålen för genomförandet av målen för hållbar utveckling.

Millennieutvecklingsmålen var en viktig föregångare till målen för hållbar utveckling. Att identifiera de förhållanden som gjorde millennieutvecklingsmålen framgångsrika ökar därför vår förståelse av den globala målsättningen och ligger till grund för den globala strävan att uppnå målen för hållbar utveckling.

Vår analys betonar vikten av vägberoenden och visar att millennieutvecklingsmålen katalyserade förändringar endast för de länder som har tillräcklig tillgång till resurser, administrativ kapacitet och ekonomisk utveckling samt tillräckligt stöd från externa givare. Nationellt egenansvar och påtryckningar från icke-statliga organisationer stärkte ansträngningarna att genomföra millennieutvecklingsmålen.

Dessa resultat tyder på att globalt överenskomna mål inte lätt sipprar ner från global till nationell nivå. I denna artikel antas därför ett framåtblickande perspektiv och drar viktiga lärdomar för det nuvarande genomförandet av målen för hållbar utveckling i utvecklingsländer.

Till artikeln "Success factors of global goal-setting for sustainable development: Learning from the millennium development goals" på Wiley Online Library