Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fredén om sociala nätverks påverkan på röstningsbeteende

Annika Fredén har tillsammans med Ludovic Rheault och Indridi H. Indridason skrivit artikeln ”Betting on the Underdog – The Influence of Social Networks on Vote Choice”. Artikeln har publicerats i tidskriften Political Science Research and Methods.

I denna studie undersöker författarna hur sociala nätverk påverkar om väljare vågar satsa på ett litet parti, en ”underdog”, vs. ett stort parti, ett ”säkert” kort. 

Författarna konstruerade ett laboratorieexperiment med fiktiva partier, där väljare fick preferenser för partierna genom poäng och pengar. Deltagarna indelades slumpvis i grupper som fick nätverksinformation om att andras preferenser för det lilla partiet liknande ens egna (eller var avsevärt annorlunda), information om helt slumpmässiga preferenser för det lilla partiet, eller ingen nätverksinformation alls. 

De fick sedan rösta i flera val i rad. Skillnaden i röstningsbeteende i de tre grupperna var signifikant och stor: det lilla partiet fick betydligt fler röster när det lokala nätverket bekräftade den egna preferensen för detsamma, jämfört med när informationen om andras preferenser visade slumpmässiga värden eller inte fanns alls. Detta har betydelse för samspelet mellan lokala och globala nätverk och hur väljare använder information, vilket i förlängningen kan påverka valresultat.

Läs mer om artikeln på Cambridge University Press webbplats

Annika Fredéns personliga sida