Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Elgström om EU:s utrikespolitiska roller

Ole Elgström och Natalia Chaban (University of Canterbury, Nya Zeeland) har nyligen publicerat boken “The Ukraine Crisis and EU Foreign Policy Roles – Images of the EU in the Context of EU-Ukraine Relations” hos Edward Elgar Publishing.

I boken jämförs EU:s uppfattningar om de egna rollerna - som ledare, som partner till Ukraina, som fredsmäklare och som diplomatisk aktör - med de förväntningar och perceptioner som finns på den Ukrainska sidan. 

I boken introduceras även nya begrepp som belyser hur och varför rolluppfattningar kan skifta: perception gaps, expectation-performance gaps and hope-performance gaps. Vi skiljer också mellan kognitiva, normativa och känslorelaterade element i aktörers bilder av sin omgivning och av andra aktörer.

Mer information om boken finns på Edward Elgars webbplats 

Ole Elgström’s personal page