"Democracy and human development: issues of conceptualization and measurement"

I den här studien försöker Jan Teorell tillsammans med medförfattare att bringa klarhet i den viktiga debatten om regimtyp påverkar mänsklig utveckling.

För det första blir sambandet tydligare om demokrati betraktas som en gradfråga, något man kan ha mer eller mindre av. För det andra är de aspekter av demokrati som har med konkurrensutsatta val att göra starkast kopplade till mänsklig utveckling. För det tredje förstärker demokratins komponenter varandra i effekten på mänsklig utveckling. För det fjärde behöver ett lands hela regimhistoria tas i beaktande.

Hela artikeln på tandfonline.com

Jan Teorells personliga sida