Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Använda straffrätt och slumpmässigt urval mot antidemokratiska partier

Anthoula Malkopoulou har författat två artiklar. Den första artikelns titel är "Greece: A Procedural Defense of Democracy against the Golden Dawn" och artikeln är publicerad i tidskriften European Constitutional Law Review.

Denna artikel undersöker hur demokratier som inte förbjuder partier försvarar sig själva. Istället för att vara för passiv och därför som ofta antas mer sårbar, så tillgriper dessa icke-militanta ’toleranta’ demokratier ofta användningen av strafflag för att straffa politiskt våld. 

Denna ’procedural’ typ av demokratiskt försvar illustreras genom den grekiska statens svar på det nynazistiska partiet Golden Dawn och särskilt rättegången under åren 2015–2020 mot dess partimedlemmar. Detta drar slutsatsen att genom att anklaga partiet som en kriminell organisation, istället för en antidemokratisk aktör, satte man stopp för dess skadliga verksamhet samtidigt som man bibehöll ett åtagande om politisk pluralism. Denna viktiga fördel leder till vissa risker som uppstår när demokrati försvaras genom vanlig lag.

Läs mer om artikeln på webbplatsen Cambridge University Press

Malkopoulou har skrivit en ytterligare en artikel, “Allotted Chambers as Defenders of Democracy”. Medförfattare till artikeln är Peter Stone (Trinity College Dublin) och den är publicerad i tidskriften Constellations.

Denna artikel identifierar ett problem - problemet med vilka aktörer som ska fungera som försvarare av en demokrati - och föreslår en lösning på det problemet - skapandet av slumpmässigt utvalda medborgarorgan eller kammare.

Befintliga institutioner anklagas ofta som antingen för juridiska (domstolar) eller för partisan (parlament). Däremot åtnjuter slumpmässigt utvalda församlingar demokratisk legitimering, samtidigt som de säkerställer opartiskhet. Artikeln avslutas med en beskrivning av tre olika roller - svaga, måttliga och starka - som slumpmässiga kamrar kan spela i processen för demokratiskt självförsvar.

Läs mer om artikeln på webbplatsen Wiley Online Library

Anthoula Malkopoulous personliga sida