Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anders Uhlin om Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

I en ny artikel i European Societies analyserar Anders Uhlin (tillsammans med Malin Arvidson) Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén.

Denna artikel bidrar till forskning om det civila samhällets eliter i EU-sammanhang och fokuserar på Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK). Den utforskar vilka huvudaktörerna är, vilka roller de spelar och vilka resurser de använder, värderar och konkurrerar om på denna arena. De teoretiska utgångspunkterna är grundade i Bourdieus föreställningar om fält och kapital och ett goffmanskt förhållningssätt till drama.

På grundval av semistrukturerade intervjuer med EESK:s ledamöter och handläggare, iakttagelser vid EESK:s möten och dokumentanalys undersöks i studien vilka typer av kapital som är kopplade till olika aktörer och roller, scener och manus på EESK:s område. Det högst värderade kapitalet i EESK är socialt kapital i form av personliga nätverk och kulturellt kapital i form av förhandlingsfärdigheter och sakfrågespecifik kunskap. Aktörerna ska följa ett manus om att vara pro-europeiska, representera det organiserade civila samhället i Europa och sträva efter konsensus. Att vara aktiv i EESK, åtminstone i ledande roller, ger aktörerna ett slags EESK-specifikt kapital i form av tillgång till inflytelserika beslutsfattare i EU.

Författare: Anders Uhlin och Malin Arvidson (2022)

Titel: “A European Civil Society Elite? Analysing Capital and Drama at the European Economic and Social Committee”

Publikation: Till artikeln i European Societies på Taylor & Francis hemsida.

Nyckelord: Bourdieu, Goffman, civilsamhällets elit, EU