Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Teorell om att mäta demokrati

Hur mäter man demokrati? Spelar det någon roll vilket demokratimått man använder? Kan man använda sig av politiska experter för att bedöma demokratinivåer, och vad är i så fall tillförlitligheten i den information dessa ger?

I den nyligen publicerade artikeln “Measuring Polyarchy Across the Globe, 1900-2017” presenterar Jan Teorell, tillsammans med Michael Coppedge, Staffan Lindberg och Svend-Erik Skaaning, ett nytt mått på demokrati baserat på det så kallade ”Varieties of Democracy”-projektets expertdata.

Måttet är förankrat i den amerikanska statsvetaren Robert Dahl’s berömda och mycket inflytelserika definition av ”polyarki” från 1971. Artikeln beskriver hur fem olika komponenterna av polyarki har mätts, hur de har vägts samman till ett index, samt utvärderar måttets validitet.

Läs mer på link.springer.com

Jan Teorells personliga sida

Senaste nyheter

2018-09-24
Nytt pris lyfter fram bästa peer review
Nytt pris lyfter fram bästa peer review
2018-09-20
Brommesson om effekten på högskolepedagogisk utbildning
Brommesson om effekten på högskolepedagogisk utbildning

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten