Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Över 50 miljoner till ny forskning

Statsvetenskapliga institutionen har under 2019 varit fortsatt framgångsrika i att få forskningsanslag. Forskningsprojekten sträcker sig över ett brett fält och är inom en mängd olika forskningsinriktningar. Några huvudteman som kan skönjas är miljöpolitik, kritisk förvaltningsforskning, utrikespolitisk analys och komparativ politik.
Mynt i tre staplar med en växt ovanpå varje stapel.

Projekten som har fått forskningsanslag under 2019:

 • Niklas Altermark har fått forskningsanslag från Forte för projektet ”Avoidable Deaths? The Politics of Intellectually Disabled People's Life Expectancy”.
   
 • Per Andersson har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet ”Redistribution and Democratization”.
   
 • Douglas Brommesson har fått forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond för projektet “Nya roller i en hotfull värld? Hur liberala småstaters utrikespolitik förändras i en ny säkerhetsmiljö”.
   
 • Stina Melander har fått forskningsanslag från Personskadeförbundet RTP för projektet “Breddat deltagande i funktionsrättsrörelsen”.
   
 • Dalia Mukhtar-Landgren har fått forskningsanslag från K2 (nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) för projektet "Innovationsarbetets organisering". 
   
 • Moira Nelson har fått forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond för projektet “Politisk deliberation i välfärdsstatens utveckling”.
   
 • Linda Nyberg har fått forskningsanslag från Forte för projektet ”Byråkratisering av offentliga organisationer? En jämförande studie av organisationsprofessionella i Sverige och Nya Zeeland” 
   
 • Tobbe Pettersson har fått forskningsanslag från MAW för projektet ”Based on a true story? How to differentiate between invented and self-experienced narratives through comparing linguistic processes in speaking and writing”.
   
 • Malena Rosén Sundström har fått forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond för projektet “Sverige som normentreprenör: en studie av den feministiska utrikespolitiken”.
   
 • Jakob Skovgaard, Roger Hildingsson och Åsa Knaggård har fått forskningsanslag från Energimyndigheten för projektet “Vägar ur fossilberoendet: en studie av Parisavtalets och de globala hållbarhetsmålens påverkan på reformer av klimatskadliga subventioner”.
   
 • Johannes Stripple har fått forskningsanslag från FORMAS för projektet “FutureWalks: Developing new communicative tools to grasp and sense a climate changed world”.
   
 • Johannes Stripple har fått forskningsanslag från FORMAS för projektet ”The Rough Guide to Zero-Carbon Skåne: Making visions of post-fossil transitions meaningful through narrative prototyping”. 
   
 • Johannes Stripple har fått forskningsanslag från FORMAS för projektet ”FOREST VISIONS: envisioning forest management practices for a fossil free society in the face of goal conflicts and uncertainties”. 
   
 • Ted Svensson och Catarina Kinnvall har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet ”Profan utveckling och den heliga Ganges: statlig styrning bortom det sekulära”. 
   
 • Jan Teorell och Per Andersson har fått forskningsanslag från Vetenskapsrådet för projektet ”Statskapacitetens icke-demokratiska ursprung”. 


Läs mer om våra pågående forskningsprojekt i forskningsportalen LUCRIS

 

Läs mer om våra forskare på deras personliga sidor: 

Senaste nyheter

2020-04-03

Lunds klimatpolitik utvärderas av forskare

Lunds klimatpolitik utvärderas av forskare
2020-03-24

Bergman Rosamond om feministisk utrikespolitik

Bergman Rosamond om feministisk utrikespolitik
2020-03-20

Trovärdighet: ett problem i internationella förhandlingar och i den digitala vardagen

Trovärdighet: ett problem i internationella förhandlingar och i den digitala vardagen
2020-03-17

Bergman Rosamond om kriser

Bergman Rosamond om kriser
2020-03-13

Hur förstå villkoren för att fasa ut fossila bränslen inom industrin?

Hur förstå villkoren för att fasa ut fossila bränslen inom industrin?

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten