Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Annica Kronsell

Professor

Statsvetenskap

Sedan 1 mars 2018 Professor i Samhällsvetenskaplig miljöpolitik på institutionen för globala studier på Göteborgs universitet och enbart verksam på Lunds universitet på deltid under 2018.

Forskningsområden

  • Samhällsvetenskaplig miljöforskning
  • Miljö-, klimatpolitik och styrning
  • Feministisk teori och genusperspektiv
  • Försvars- och säkerhetspolitik

Pågående forskning och undervisning

Jag är intresserad av hur vår tids viktiga frågor om klimat, miljö, hållbarhet och jämställdhet hanteras i politik och styrning – styrning i betydelsen processer från idéer till beslut och handling. Mitt fokus är på styrning för förändring. I min forskning antar jag ett kritiskt feministiskt förhållningssätt men är samtidigt fascinerad av att ta reda på hur myndighetsutövarna gör. Hur tänker och agerar de i sina försök att förändra och styra mot specifika mål? Jag bidrar gärna med mitt statsvetenskapliga perspektiv i olika tvärvetenskapliga projekt såsom NOWAGG, JET, GUST och GIST och i forskningsmiljöerna BECC och LUCID. Jag handleder flera doktorander på miljöområdet. Till statsvetenskapen vill jag tillföra idéer om hur en ’Grön Stat’ kan utvecklas för att hantera ekologiska och hållbarhetsfrågor. Genom frågor som: vilken betydelse har städernas hållbarhetsarbete? hur kan industrin klimatanpassas? Vilka visioner kan vägleda en grön politik? Hur kan en feministisk utrikespolitik om klimatpolitik se ut? Dessa är exempel på frågor som intresserar mig.

 

Publikationer 2016-2012

Fullständig lista över publikationer se: Research gate eller LUP

Tidskriftsartiklar:

Bergman-Rosamond, Annika and Kronsell, Annica 'Cosmopolitan Militaries and Dialogic Peacekeeping: Danish and Swedish Women Soldiers in Afghanistan', International Feminist Journal of Politics, In Press.

Bulkeley, Harriet et al 'Urban Living Labs: Governing Urban Sustainability Transitions', Current Opinion in Environmental Sustainability, In Press.

Magnusdottír, Gunnhildur and Annica Kronsell (2016) 'The double democratic deficit in climate policy-making by the EU Commission', Femina Politica, 25(2): 64-77.

Anna Kaijser and Annica Kronsell (2016) 'Who gets to know about nature? Biodiversity and ecosystem services through an intersectional lens,' Freiburger Zeitschrift für GeschlechterStudien (fzg), 22(2): 41-67.

Kronsell, Annica (2015) 'The Power of EU Masculinities: A Feminist Contribution to European Integration' Journal of Common Market Studies, 54(1): 104-120.

Kronsell, Annica, Smidfelt Rosqvist Lena, Winslott Hiselius, Lena (2015) Achieving climate objectives in transport policy by including women and challenging gender norms – the Swedish case, International Journal of Sustainable Transport,

Kronsell, Annica (2015) ‘Sexed Bodies and Military Institutions: Gender Path Dependency in EU’s Common Security and Defense Policy’, Men and Masculinities 

Magnusdottir, Gunnhildur and Annica Kronsell (2015) ’The (In)visibility of Gender in Scandinavian Climate Policy-making’, International Feminist Journal of Politics,Volume 17, Issue 2.  

Kaijser, Anna and Annica Kronsell (2013) ’Climate Change through the lens of intersectionality’, Environmental Politics, 23(3) 417 – 433. 

Kronsell, Annica (2013) ’Gender and Transition in Climate Governance’, Environmental Innovations and Societal Transitions, 7(June): 1-15. 

Kronsell, Annica (2013) ’Legitimacy for climate policy: politics and participation in the Green City of Freiburg’, Local Environment, 18(8): 965- 982. 

Böcker:

Bäckstrand, Karin and Kronsell, Annica (eds) (2015) Rethinking the Green State. Environmental governance towards climate and sustainability transitions, London and New York: Routledge, Earthscan.

Kronsell, Annica (2012) Gender, Sex and the Postnational Defense. Militarism and Peacekeeping, Oxford: Oxford University Press. As  E-Book at Lund University.

Kronsell, Annica and Erica Svedberg (eds) (2011) Making Gender, Making War: violence, military and peacekeeping practices, London and New York: Routledge. To PDF of Book.

Bokkapitel i urval:

Kronsell, Annica (2017) ‘The contribution of feminist perspectives to climate governance’ in Susan Buckingham and Virginie Le Masson (eds) Understanding Climate Change through Gender Relations Routledge, In Press.

Kronsell, Annica and Ian Manners (2015) ‘Single Policy Study: Three Variations in Design’, Lynggaard, Manners and Lofgren (eds) Research Methods in European Union Studies, Palgrave Macmillan Publishers Ltd.

Kronsell, Annica and Helena Stensöta (2015) ‘The Green State and Emphatic Rationality’ in Bäckstrand and Kronsell (eds) (2015) Rethinking the Green State.

Eduards, Maud och Annica Kronsell (2013) ’Konflikt och säkerhet’ i Maud Eduards, Paulina de los Reyes, och Fia Sundevall (red) Internationella relationer. Könskritiska perspektiv, Malmö: Liber.

Andra relevanta publikationer:

Theoretical Framework – Working Paper on Urban Living Labs and Urban Sustainability Transitions ​

Mukthar-Landgren et al 2016 Institutional conditions for integrated mobility services. Towards a framework for analysis. K2 Working Paper Series.

Nilsson, L. J. (Red.), Johansson, B. (Red.), Ericsson, K., Hildingsson, R., Kronsell, A., Andersson, F. N. G., ... Åhman, M. (2017). Nollutsläpp i basindustrin - förutsättningar för en ny industripolitik. (101 red.) Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 

Lars J Nilsson et al. (2013) I ljuset av framtiden: styrning mot nollutsläpp 2050, Syntes av resultat från forskningsprojektet LETS 2050 .

Kronsell, Hildingsson & Khan (2012) Intervjustudie om förutsättningar för en svensk klimatomställning - preliminära resultat. LETS 2050-report.

Annica Kronsell
E-post: annica [dot] kronsell [at] svet [dot] lu [dot] se

Professor

Statsvetenskapliga institutionen

+46 46 222 89 44

365

35

Introduktion

Jag vill bidra med kunskap som leder till en hållbar, klimat- och miljömedveten politik och styrning som samtidigt är jämlik och rättvis. 

Pågående forskningsprojekt

forskargrupper

Miljöpolitikgruppen EPRG

Genus och politik

 

Statsvetenskapliga institutionen
Lunds universitet
Box 52, 221 00 LUND
Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Samhällsvetenskapliga fakulteten