Anders Uhlin

Anders Uhlin

Professor

Anders Uhlin

Transnationella civilsamhällesnätverk och demokratiskt ledarskap

Författare

  • Anders Uhlin

Editor

  • Christer Jönsson
  • Magnus Jerneck

Avdelning/ar

  • Statsvetenskapliga institutionen

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Sidor

275-290

Publikation/Tidskrift/Serie

I Ledande Ställning. Vänbok till Lars-Göran Stenelo

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

  • Political Science

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISBN: 91-44-04759-2