lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Personlig hemsida

foto

Roger Hildingsson

Doktorand | Politices magister

Rum: 350
Tel.: 046-2224762
Roger.Hildingsson@svet.lu.se


Introduktion

Doktorand sedan 2009 med inriktning på miljö-, energi- och klimatpolitik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse befinner sig i gränssnittet mellan grön politisk teori och styrnings- och policyteori. Med en sådan utgångspunkt, handlar mitt avhandlingsprojekt om styrningsproblematik förknippad med omställningen till hållbara energi- och transportsystem för att möta långsiktiga klimatpolitiska mål och om statens roll i klimatomställningen. Projektet har bedrivits inom ramen för det flervetenskapliga forskningsprogrammet LETS2050 (www.lets2050.se).

RESEARCH

I’m a PhD candidate at the Department of Political Science associated with the Environmental Politics Research Group (EPRG). My PhD project centres around the political dynamics and challenges involved in governing energy system transformations for meeting long-term climate policy objectives. More specific, my research deals with emerging energy and climate governance strategies for steering the transition towards low-carbon futures in an effort to conceptualize the ways societal change for such sustainability transformations are being promoted and governed. The project is part of a larger multidisciplinary Swedish research programme, LETS 2050 (Governing transitions towards Low-carbon Energy and Transport Systems in 2050), www.lets2050.se.

UNFCCC Contact Point

I’m also the designated contact point to the UNFCCC at Lund University on behalf of the LU Climate Initiative, since the Copenhagen Climate Summit (COP15) in December 2009 during which LU coordinated an observer delegation with 230 research scholars and students.

Accreditation to UNFCCC meetings: To participate at UNFCCC party meetings observers have to acquire accreditation through an admitted observer organization. Nominations for LU accreditation are submitted 1-2 months before each meeting. For updated information consult the LU Climate Research site here.


Senaste nyhetsblänkare

2014-11-16

Roger Hildingssons avhandling Governing Decarbonisation. The State and the New Politics of Climate Change har spikats! Disputationen äger rum 5/12 läs mer...


2014-09-04

Roger Hildingsson intervjuas av tidskriften Miljö&Utveckling för att kommentera oenigheten mellan blocken i klimatfrågan läs mer...


2014-06-30

Roger Hildingsson intervjuas av Svenska Dagbladet (30/6) för att kommentera den innevarande mandatperiodens miljöpolitik läs mer...


2013-06-12

Klimatforskningsprogrammet LETS2050 börjar lida mot sitt slut. I slutrapporten I ljuset av framtiden bidrar Roger Hildingsson och Annica Kronsell med kapitel om politiska styrningsutmaningar och betydelsen av framtidsbilder för att styra samhällsutvecklingen i riktning mot nollutsläpp på lång sikt läs mer...


2013-05-12

Som en av författarna deltar Roger Hildingsson vid lanseringen av klimatantologin 15 nedslag i klimatforskningen - Dåtid, nutid, framtid, som äger rum 13/5, kl.13-15 läs mer...


2013-02-04

Annica Kronsell, Roger Hildingsson och Johannes Stripple är involverade i LETS2050 - ett forskningsprogram vars resultat kommer att presenteras vid ett seminarium på Rosenbad: ”Från vision till politik: diskussion om hur Sverige kan bli klimatneutralt” den 11 februari. Anmälan senast den 8 februari. läs mer...


2012-12-05

Roger Hildingsson medverkade 5/12 i Vetenskapsradion Klotet i P1 på temat om Sverige fortfarande är bäst i klimatklassen - och pekade på ängsligheten och minskade ambitioner i den svenska klimatpolitiken läs mer...


2012-08-08

Rickard Andersson och Roger Hildingsson deltar med texten En (annan) hållbar utveckling i ett nyutkommet temanummer (38-39) om utveckling i tidskriften Fronesis läs mer...


2011-12-21

Annica Kronsell och Roger Hildingsson är två av författarna till en debattartikel i Sydsvenskan (21/12) som menar att det nu är rätt tid att satsa på ett teknikskifte som både bromsar den globala uppvärmningen och skapar tillväxt och välfärd i framtiden


2011-11-22

Roger Hildingsson är en av författarna till repliken Klimatpolitiken förtjänar seriös debatt (Sydsvenskan/Aktuella frågor 22/11), som underkänner Björn Lomborgs kritik av den samtida klimatpolitiken och efterlyser en mer seriös klimatpolitisk debatt läs mer...


2011-11-12

Roger Hildingsson och Johannes Stripple är två av författarna till artikeln The missing link: Bringing institutions and politics into energy future studies som nyligen publicerats i ett specialnummer av tidskriften Futures läs mer...


2011-11-04

Roger Hildingsson har medförfattat artikeln Governing the transition to low-carbon futures: A critical survey of energy scenarios for 2050 som nyligen publicerats i ett specialnummer av tidskriften Futures läs mer...


2011-10-10

Roger Hildingsson och Johannes Stripple har samförfattat artikeln Governing Renewable Energy in the EU: Confronting a Governance Dilemma som nyligen publicerats i tidskriften European Political Science läs mer...


2011-04-26

Roger Hildingsson medverkade 27/4 i ett seminarium anordnat av Naturvårdsverket om EUs färdplan mot en 'low-carbon economy'. Tillsammans med andra Lundaforskare inom LETS reflekterade han över samhällsstyrningens roll i en svensk strategi för en kolsnål framtid. läs mer...


2011-03-29

Roger Hildingsson höll lunchseminarium på Energimyndigheten 29 mars gällande EUs färdplan mot en 'low-carbon economy'. läs mer...


2011-02-25

Roger Hildingsson och Johannes Stripple är två av författarna till artikeln The evaluation of climate policy: theory and emerging practice in Europe som publicerats i senaste numret av Policy Sciences läs mer...


2010-09-20

Roger Hildingsson har intervjuats av Ny Teknik för att ge sina kommentarer kring valresultatets betydelse för kärnkraftspolitiken läs mer...


2010-05-21

Roger Hildingsson och Johannes Stripple bidrar med tre kapitel i en ny bok om EUs klimatpolitik betitlad Climate Change Policy in the European Union: Confronting the Dilemmas
of Mitigation and Adaptation?
läs mer...


2010-04-23

Magnus Jerneck, Roger Hildingsson och Mikael Sundström deltog alla i olika sammanhang vid utrikespolitiska föreningens 75-årsjubileum 24/4 läs mer...


2009-12-17

Inom LETS projektet har Roger Hildingsson, Johannes Stripple och Annica Kronsell varit med om att ta fram rapporten Governance for a Low-Carbon Society. Rapporten kommer att presenteras av Roger Hildingsson på en presskonferens kl 18.00 17/12 på Bella Center i Köpenhamn läs mer...


2009-11-11

tillsammans med kollegor i det nyligen avslutade ADAM-projektet utvärderar Roger Hildingsson och Johannes Stripple klimatpolitik i sex EU medlemsländer i artikeln ”Navigating the dilemmas of climate policy in Europe: evidence from policy evaluation studies” som nyligen publicerats i tidskriften Climatic Change. läs mer...


2008-12-28

Lunds Universitet får 30 miljoner till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som ska studera hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och transportsystem. Flera av institutionens medarbetare deltar i projektet. läs mer...


2008-11-28

Lunds universitet beviljas 28 miljoner till det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Governing transitions towards Low-carbon Energy and Transport Systems for 2050 (LETS). För Statsvetenskapliga institutionens räkning deltar Annica Kronsell, Johannes Stripple och Roger Hildingsson i forskningsgruppen. läs mer...


2008-03-23

I takt med skärpta klimatmål ökar kraven på en verkningsfull klimatpolitik. Men, är kunskapsläget tillräckligt gynnsamt för att bedöma vilka åtgärder som är effektivast? Johannes Stripple och Roger Hildingsson intervjuas i påskdagens SvD om att det kan vara svårt att påvisa policyeffekten av klimatpolitiska insatser, ens i efterhand. läs mer...