lu.se

Statsvetenskapliga institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Lunds universitet

Personlig hemsida

foto

Detta är en tidigare medarbetare - vi kan inte garantera att uppgifterna är aktuella!

Nils Gustafsson

Nydisputerad doktor | Filosofie doktor

(Mentorskoordinator)

Rum:
Tel.:
nils.gustafsson@svet.lu.se


Introduktion

Aktuellt

Jag är för närvarande universitetslektor på Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Där kommer jag att fortsätta forska om politik och sociala medier inom projektet NEMO - New Media, Modern Democracy. Det har varit sex fantastiska år på Statsvetenskapliga institutionen och jag kommer att fortsätta hålla kontakten och samverka i olika former med Lundastatsvetarna även framöver. Jag nås på Nils.Gustafsson@isk.lu.se.

Jag disputerade på min avhandling "Leetocracy: political participation, social network sites and inequality" fredagen den 3 maj. Fakultetsopponent var associate professor Eva Anduiza, Universidad Autonoma de Barcelona. I betygsnämnden ingick prof Anders Uhlin, Lund (ordf), docent Hanna Bäck, Lund, prof Annette Hill, Lund, prof Lena halldenius, Lund och prof Erik Amnå, Örebro. Här kan man läsa nästan hela avhandlingen: Leetocracy

 

News

I am currently assistant professor at the Department of Strategic Communication at Lund university, where I will continue my research on politics and social media in the NEMO project (New Media, Modern Democracy). I have had the pleasure of spending nearly six fantastic years at the Department of Political Science, and I will stay in touch and keep collaborating with the political scientists at Lund in the future. I can be reached at Nils.Gustafsson@isk.lu.se.

I defended my doctoral dissertation "Leetocracy: political participation, social network sites and inequality" Friday 3 May. Faculty examiner was associate professor Eva Anduiza, Universidad Autonoma de Madrid. Here is the online version of the thesis (excluding two unpublished texts): Leetocracy


Senaste nyhetsblänkare (max 6 månader gamla)

2014-08-08

Idag (8/8) begravs vår uppskattade medarbetare Lennart Lundquist som avled i en ålder av 76 år. Läs Nils Gustafssons minnesruna i Sydsvenskan. läs mer...